> Uslugi-protetyka


Przebieg leczenia

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad ogólny i specjalistyczny, których celem jest uzyskanie informacji na temat schorzeń ogólnych mogących mieć wpływ na planowanie leczenia protetycznego, poznanie przyczyny utraty zębów, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta. Następnym etapem procesu diagnostycznego jest badanie kliniczne pozwalające ocenić lekarzowi stan uzębienia, dziąseł i błony śluzowej, warunki zgryzowe i rozmieszczenie braków zębowych. Niezbędnym badaniem dodatkowym jest zdjęcie rentgenowskie, zwykle pantomograficzne. W trakcie pierwszej wizyty często pobierane są też wyciski potrzebne do sporządzenia modeli diagnostycznych. Dopiero te powyższe elementy łącznie pozwalają na opracowanie planu leczenia.

W trakcie drugiej wizyty lekarz zapoznaje pacjenta z planem leczenia, przedstawia mu możliwe rozwiązania terapeutyczne, podając ich zalety i niedoskonałości. Następnie pacjent podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu przedstawionej propozycji.

Leczenie przedprotetyczne. Przed rozpoczęciem właściwego leczenia konieczne jest przygotowanie jamy ustnej, na które mogą się złożyć:

  • leczenie chirurgiczne - usunięcie zębów nienadających się do odbudowy, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowe leczenie protetyczne, przygotowanie podłoża kostnego i błony śluzowej do leczenia protetycznego
  • leczenie zachowawcze - wyleczenie ognisk próchnicowych, profesjonalne oczyszczenie zębów, leczenie kanałowe
  • leczenie ortodontyczne - zamknięcie przestrzeni między zębami lub zmiana położenia zębów

Leczenie właściwe: ten etap terapii przebiega różnorodnie w zależności od opracowanego planu leczenia

Wizyty kontrolne: moment oddania uzupełnienia protetycznego nie jest końcem leczenia stomatologicznego. Dla pełnego wykorzystania potencjału dobrego uzupełnienia protetycznego konieczne jest stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza protetyka i zgłaszanie się na wizyty kontrolne, podczas których lekarz ocenia zmieniające się warunki w jamie ustnej i funkcje protezy. W razie potrzeby dokonuje niezbędnych korekt i napraw.

Centrum Stomatologii
medidens

ul. Brata Alberta 42
42-224 Częstochowa
Dariusz Filipek

Doktor nauk medycznych
Specjalista chirurgii stomatologicznej

Zapraszamy


poniedziałek - piątek 12:00 - 19:00

Rejestracja


tel. +48 600 602 111

Facebook Google+ © Gabinet stomatologiczny Medidens 2010-2017. Profesjonalny stomatolog z Częstochowy. Implanty, leczenie kanałowe, chirurgia stomatologiczna