Ocena położenia zatrzymanych trzecich zębów trzonowych przy zastosowaniu analizy komputerowej cyfrowego obrazu rentgenowskiego

Operacyjne usuwanie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych należy do najczęstszych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej . Skala trudności zabiegu i wystąpienie ewentualnych powikłań pooperacyjnych w dużym stopniu zależy od położenia zębów zatrzymanych. Ustala się je w oparciu  o badanie radiologiczne. Nowe możliwości w tym zakresie stwarza radiografia cyfrowa. 

CEL PRACY

  1. Określenie częstości występowania poszczególnych typów zatrzymania trzecich zębów trzonowych.
  2. Określenie przyczyn usuwania trzecich zębów trzonowych w zależności od typu ich zatrzymania

 

MATERIAŁ I METODY

Materiał badań stanowiła dokumentacja lekarska pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach. Spośród 250 osób, u których w okresie od 01.01.2002r.do 31.12.2002r. usuwano zatrzymane trzecie zęby trzonowe, wybrano grupę 64 chorych diagnozowanych w oparciu o rentgenogramy wykonane techniką cyfrową. Ocenie poddano pantomogramy wykonane aparatem ORTOPHOS DS firmy Siemens. Przeprowadzono analizę cyfrowego obrazu rentgenowskiego, posługując się programem komputerowym DIGORA 2.1, wykorzystując opcję pomiaru liniowego i kątowego. Dokonano oceny zatrzymania trzecich zębów trzonowych ze względu na kąt nachylenia ich długiej osi oraz stosunek do płaszczyzny zgryzowej.

 

WYNIKI

U 64 pacjentów (53 kobiety, 24 mężczyzn) usunięto operacyjnie 77 zatrzymanych trzecich zębów trzonowych. W szczęce usunięto 16 zębów, a w żuchwie 61. Najczęstszym wskazaniem do zabiegu były nawracające stany zapalne. Stwierdzono, że najczęstszy typ zatrzymania to retencja skośno-medialna oraz retencja klasy A (stosunek do płaszczyzny zgryzowej).

 

WNIOSKI

1.Najczęstszą przyczyną usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych są powikłania zapalne, występujące w przypadku retencji skośno-medialnej, zębów położonych na poziomie bliskim płaszczyzny gryzowej.

 2.Zastosowanie programu komputerowego DIGORA 2.1 do analizy cyfrowego obrazu rentgenowskiego jest przydatne dla oceny położenia zatrzymanych trzecich zębów trzonowych.

Kompleksowe usługi
stomatologiczne

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.